Webdesign Proximedia

Nieuwtjes

 1. Het beste onderzoek is het onderzoek van je eigen zondig hart.
 2. Bereken niet de tijd van de tekenen,maar onderscheid de tekenen van de tijd.
 3. De strijd en het lijden vergt zijn tol,maar door Gods Geest wordt je liefde en kracht méér als vol.
 4. Als een volk zijn inzicht en kracht verliest wordt het geestelijk verkracht door duistere machten.
 5. Een ondankbaar mens telt zijn gebreken.
 6. Een dikke nek heeft te maken met de hartsgesteldheid, een stijve nek met de lichamelijke gesteldheid.
 7. Een periode van vasten openbaart soms onze zondelasten.
 8. Geduld wordt beproefd tijdens het lijden.
 9. Eén van de beste manieren om je verdriet te vergeten, is andere mensen helpen.
 10. Verdriet kan de regen zijn die het nieuwe zaad doet ontkiemen.
 11. Rouw is vaak een teken van trouw.
 12. Ga in het gebed voor de kinderen,maar ga niet in bed met kinderen (seksueel misbruik bedoeld).
 13. Soms beter te vroeg dan te laat .
 14. Het gebeurt maar zelden dat een ziel wordt gezocht om wie ze is,niet om wat ze kan.
 15. Er zijn meer mensen die de Mount Everest hebben beklommen dan mensen die hebben meegemaakt dat een ander mens echt naar hen zocht.
 16. De tijd kan je niet kopen, je kan hem alleen goed besteden.
 17. Als een mens in een 'nederlaag' leeft,maakt hij soms een feest.
 18. Een feest maakt van sommige mensen een beest.
 19. De innerlijke pijn van het hart probeert men vaak te verdoven.
 20. Het is beter je hart te laten genezen dan je hart te verdoven.
 21. Om je hart te laten genezen moet je de oorzaken en de gevolgen van je pijn aanpakken.
 22. Er zijn veel hartspecialisten voor het uitwendige hart,maar is maar één grote inwendige hartspecialist, namelijk:God.
 23. God weet alles van je hart en geeft het desnoods een nieuwe start.
 24. Een christelijke gemeenschap met weinig overgave, is een gemeenschap met weinig liefde en veel problemen.
 25. De morele crisis is nog erger dan een economische crisis.
 26. Wie het lijden kan plaatsen in zijn leven, zal gelukkiger leven.
 27. Een goddeloze maatschappij is een harteloze maatschappij.
 28. God heeft geen beperkingen,maar ons verstand wel.
 29. Het is beter de liefde te verdelen op lange termijn,dan alles te geven op korte termijn.
 30. Wie zich laat vormen door God wordt een mooi beeld,sterk gelijkend op Zijn Zoon.
 31. Wie zich laat misvormen door Satan wordt een vloekbeeld van Satan.
 32. Een ruwe diamant moet bijgeslepen worden zodat de scherpe kanten weggaan, zo is het ook met ons hart.
 33. Niemand kan 100% met je meevoelen; alleen God.
 34. Niet alles wat goed voelt is daarom ook goed.
 35. Als Satan u aanklaagt over uw verleden, wijs hem dan op zijn eeuwige toekomst in het verderf.
 36. Als u te veel aandacht schenkt aan uw vijand,kan je er een negatieve held van maken.
 37. Satan heeft nog maar een korte periode in de eindtijd, daarom is er ook zoveel strijd.
 38. Het goedkoopste hotel is het hotel met 'duizend sterren' (buitenlucht).
 39. De echte gerustheid zit in God, de valse gerustheid drijft velen vroeg of laat tot spot.
 40. Door veel tegenwind kan je hoger zweven.
 41. Eén van de belangrijkste zaken die men in een vriendschap kan doen is :voor elkaar bidden.
 42. Bijna iederéén is op zoek naar bevestiging in zijn leven. Zoek al je bevestigingen niet bij een mens of iets anders.
 43. Wie te weinig op God vertrouwt, vernedert Hem.
 44. Het streven naar een goed hart is zoals het vernieuwen van ondergoed.Het moet elke dag gereinigd worden.
 45. Met als uitvlucht 'vertrouwen in God',wordt soms de luiheid verborgen.
 46. De grootste pest-epidemie is de zonde-epidemie.
 47. Een geestelijk blinde ziet geen geestelijke valstrikken van Satan.
 48. Zoals een arend zweeft op de wind ,zo draagt God iedere dag Zijn kind.
 49. De leerstelling van de evolutie,is een revolutie tegen God.
 50. Je kan het geestelijk licht(Jezus Christus) pas echt zien ,als je in de duisternis zit.
 51. Geloofsverkondiging wordt vaak als een bedreiging gezien omdat het een geestelijke strijd is tussen twee rijken, namelijk het rijk van God en, het rijk van Satan.
 52. Sterk is iemand die niet afhankelijk is van mensen,maar van God.
 53. God wil dat we kijken naar de nood van de naaste,maar ons niet vergelijken met de naaste.
 54. Als men teveel werk heeft kan men er meestal niet van genieten door gebrek aan tijd, als men te weinig werk heeft kan men er soms ook niet van genieten door een gebrek aan geld.
 55. Een hervorming komt er meestal na een misvorming.
 56. Je moet soms het ene uiterste meemaken om van het andere uiterste te genieten.
 57. Als je bevrijd wordt van geestelijke 'boeien' (zonden), ga je ook meer geestelijk groeien.
 58. Sommige valse profeten,profeteren niet echt over de mensen,maar profiteren van mensen.
 59. De tijden zijn veranderd maar God verandert nooit.
 60. Een losbol zit vol dwaasheid.
 61. Als er bijna geen liefde meer is in de maatschappij, wordt er veel over seks gesproken.
 62. Veel mensen zijn op zoek naar liefde,maar krijgen enkel seks,met of zonder betaling.
 63. Je kunt de zondelast niet financieel vergoeden omdat Jezus het al heeft vergoed met Zijn kostbaar bloed.
 64. Een dwaas heeft een hard hart,een wijze heeft een zacht hart.
 65. Het is niet het geschenk dat belangrijk is maar de motivatie van het hart dat het geeft.
 66. Als je God beter wilt leren kennen en dichter bij Hem wil komen,moet je eigen hart veranderd worden.
 67. Iemand met een dankbaar hart ziet wat hij heeft.
 68. Tijdens de dagen van Noach was er een zondvloed, nu komt er een nucleaire zondvloed zonder zon.
 69. Beter minder werk en meer verdienen,dan meer werk en meer verdienen.
 70. Wie zijn hart beschermt tegen alles zal ook niets ontvangen.
 71. Zoals bij een geschenk,de inhoud belangrijker is dan de presenteerbare verpakking,zo is het ook met de mens.
 72. Een spin is een dier dat zijn uiterlijk niet mee heeft.
 73. Beter kaalhoofdig,dan leeghoofdig.
 74. De wijsheid komt vaak met de grijsheid.
 75. Achter de onverschilligheid zit soms de jaloezie verborgen.
 76. De schoonheidsspecialisten zijn de schilders van de muren.
 77. Uiterlijke schoonheid is niet altijd hetzelfde als innerlijke reinheid.
 78. In een relatie moet je het verstand boven de gevoelens laten groeien;
 79. Een krant heeft meestal een vergankelijke waarde,de Bijbel heeft een eeuwigheidswaarde.
 80. Het is beter op voorhand dankbaar te zijn dan achteraf in moeilijkere omstandigheden de ondankbaarheid van het verleden te zien.
 81. Kinderen willen een stabiel gezin.
 82. Kinderen kijken vooral meer naar de kwantiteit van de tijd die de ouders voor hun vrijmaken, dan naar de kwaliteit.
 83. Wie zijn kinderen al het materiele geeft wat ze vragen, zorgt er meestal voor dat ze later een hebzuchtig hart verkrijgen.
 84. Een straf met een traan, zal niet zo snel vergaan.
 85. Het kost de ouders soms pijn,om hun kinderen later geen doetje te laten zijn.
 86. Wie zijn kinderen beschouwt als zijn bezit, zal ze later moeilijker kunnen loslaten.
 87. Een goede geestelijke leider is ook een geestelijke strijder.
 88. Een goede geestelijke leider, is ook een lijder.
 89. Liefde verbergt de dalen van het verleden
 90. Een oplichter is geen licht voor de maatschappij.
 91. De stal van iemand die vroeger diefstal pleegde,was de gevangenis.
 92. Er is een verschil tussen een gezonde mens en een zondige mens.
 93. Wat veel voorkomt in de maatschappij, wordt meestal na een tijd als normaal beschouwd.
 94. Voor geld krijgen veel mensen, een akteertalent.
 95. Bijna iederéén is een vriend, van iemand die geeft.
 96. Een maatschappij die weinig liefde uit ,leeft in de ijstijd.
 97. Je kunt de emoties verdoven, maar je kunt ze niet wegdoen.
 98. Gebruik je partner niet als een stopgat, want vroeg of laat is hij of zij het zat.
 99. Een helderziende is vaak geestelijk blind.
 100. De liefde in een huwelijk kan soms verkillen, maar ze mag nooit bevriezen.
 101. Valse hoop in wanhoop,wordt een puinhoop.
 102. Als een leven van een christen alléén maar bestaat uit schietgebedjes, dan zal de duivel u vroeg of laat afschieten.
 103. Wie een terechte vermaning geeft is als een volle maan in de duisternis, ze geeft geestelijk licht.
 104. Met onstabiele mensen kan je moeilijk iets ondernemen, maar je moet er soms wel mee leven.
 105. De zonneschijn geeft fysieke warmte, het 'zonnetje' in het hart geeft menselijke warmte.
 106. Hoogmoed en overmoed gaan vaak hand in hand.
 107. De echte rust is de rust en vrede van God in het hart.
 108. Wie zijn zeilen altijd aanpast aan de windrichting is een meeloper.Maandag is vaak een vermaandag.
 109. Laat de liefde niet zo kort bloeien als de bloemen die je geeft.
 110. Voor een christen is zijn begrafenis het lanceerplatform naar de hemel.
 111. Het wachten in de 'woestijn' maakt sommige mensen woest.
 112. Sommige mensen ontvangen graag zoenen, omdat ze anders geen of weinig zoenen krijgen.
 113. Voorkom een echtscheiding en laat de duivel niet de scheidsrechter zijn.
 114. Wat wil je, voor eeuwig rijk zijn of voor tientallen jaren?
 115. Je kunt het verleden niet terugdraaien,maar je kunt er wel uit leren.
 116. Een gebroken man heeft geen smaak in het leven en ook niet voor zijn eten.
 117. Geloven in God ,is ook God loven in moeilijke omstandigheden.
 118. Als je alleen bent,kan je nooit ruzie maken.
 119. Een gangster wordt vaak als een ster aanzien die de verkeerde gang bewandelt.
 120. Een hart vol vertrouwen voor God,is een hart met ontspanning.
 121. Wees geen SM-slaaf maar ook geen GSM-slaaf.
 122. Verliefdheid is zoals vlinders in de buik, liefde is als een kruik vol verstand.
 123. De zogezegde opwarming van de aarde is niet afkomstig van de menselijke warmte die er op dit moment heerst.
 124. De kans op een ramp is meestal het grootst, als bijna niemand het nog verwacht.
 125. Een rijke die enkel denkt aan zijn eigenbelang,is niet belangrijk voor God.
 126. Jezus Christus komt binnenkort spoedig,de duivel gaat binnenkort spoedig.
 127. Het gras lijkt meestal groener aan de andere zijde,totdat je erop staat,dan blijkt het een moeras te zijn.
 128. Voor geld wil men nog wat religie aanvaarden.
 129. Een hart vol ontspanning naar God toe ,is een hart van vertrouwen.
 130. Beter een afwijzing voor het huwelijk, dan een afwijzing in het huwelijk.
 131. Pornosterren zijn gevallen sterren.
 132. In de kleine dingen zit het aards geluk, in de grote dingen zit het hemels geluk.
 133. Bepaalde schoonheid is mooi om naar te zien, maar niet om te begeren.
 134. Als je geen fouten meer maakt,ben je perfect.
 135. Als de liefde verkilt wordt de boosheid sterker.
 136. Echte liefde is gezonder dan haat.
 137. Een valse vriend houdt van geschenken,maar doet zijn trouw in moeilijke tijden wenken.
 138. Omdat bepaalde mensen geen echte liefde kunnen krijgen,geven ze seks om hun pijn te verzwijgen.
 139. Voor een oprecht christen heeft God alles in de hand,Hij beschermt zelfs uw land.
 140. Beter dingen zien als kleine moeilijkheden met grote mogelijkheden,dan grote moeilijkheden met kleine mogelijkheden.
 141. Wie goedkope relaties hoogacht,zal meestal kostbare vriendschappen minachten.
 142. God brengt mensen samen die bij elkaar passen, satan brengt mensen samen die tegen elkaar plassen.
 143. Jezus maakt ons vrij van de eeuwige gevolgen van de zonden, de wetenschap probeert ons vrij maken van de lichamelijke gevolgen van de zonden.
 144. Men kan soms twee dingen tegelijkertijd doen maar meestal geen drie dingen.
 145. De wereld zonder God draait zot.
 146. Mannen die te veel denken aan hun ballen kunnen vaak de romantiek en liefde vergallen.
 147. Een man met een volle balzak mag zijn vrouw niet beschouwen als een lege vuilzak.
 148. Seks geeft vaak een lichamelijke kick, echte liefde vult de ziel.
 149. Seks vult vaak een 'gat', iemand die in een 'gat' zit kan dit vaak niet alleen vullen met seks.
 150. Voor God is er geen geheim.
 151. Het is vaak fijn om te zondigen maar de gevolgen komen pas achteraf.
 152. Een vrouw verkrachten is de liefde voor uw ontkrachten.
 153. Wie luistert naar God, zoekt gehoorzaamheid.
 154. Wie in zijn huis geen rust vindt, vindt vaak ook geen rust in zijn eigen hart.
 155. Overdreven seksuele lust geeft vaak geen rust in het hart.
 156. Een verkeerd geheim vertellen is vaak aan de alarmbel bellen.
 157. Over het weer kan je praten maar je kan het niet veranderen.
 158. Alleen maar klagen over het weer,doet meestal niemand echt zeer.
 159. Spaar je rug want anders kan het je meer pijn doen dan de steek van een mug.
 160. Kom op tegen de zonden, de zonden is de enige hindernis voor het herstel van de ziel.
 161. Opkomen tegen kanker is voor het lichaam, opkomen tegen de zonden is voor eeuwig.
 162. Zonden is het lokmiddel voor demonen.
 163. Wie te snel klaarkomt, gaat vaak snel af als een gieter.
 164. De erotiek in een relatie moet zijn zoals het behandelen van dure antiek.
 165. Je moet eerst vernederd worden om achteraf verhoogd te worden.
 166. Sociale hulp helpt mensen uit armoede, te hoge sociale lasten brengt sommige mensen in armoede.
 167. Seks vult vaak een lichamelijke 'put' maar de geestelijke 'put' van de ziel blijft leeg.
 168. Een huwelijk begint vaak met lichamelijke lusten maar eindigt met zondige lasten.