Webdesign Proximedia

Inleiding

De wijsheid
 
De wijsheid betekent inzicht en is niet te verwarren met de intelligentie van het menselijk verstand. Intelligente mensen kunnen ook onwijs handelen, omdat ze dan verblind zijn door de hoogmoed. Wijsheid is de kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen. Men kan wijsheid opnemen en toepassen, door te luisteren, te lezen, te overdenken, te onthouden, te oefenen en desnoods te onderwijzen. Er zijn twee soorten wijsheid, namelijk de wijsheid van God en de menselijke wijsheid. Echte wijsheid heeft te maken met nederigheid naar God toe en naar de medemens.
 
De Bijbel spreekt o.a. van deze wijsheid in het boek Spreuken, vers 10. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer.
 
Het is bezig te zijn met de hemelse dingen, zoals Jezus Christus daarmee bezig was. Van deze wijsheid, die voor mensen niet te doorgronden is, kun je zo geweldig veel leren. Wie zo leeft, leeft onder de zegen van God.
 
De wijsheid van God kan je verkrijgen door de Bijbel te bestuderen (onder invloed van Gods Geest),gebed,levenservaring enz... Wijsheid geeft je op lange termijn zeker rust en vreugde. Gods vreugde geeft o.a. liefde, kracht en motivatie om dingen te bereiken die anders moeilijk zijn.