Webdesign Proximedia

Programma's - Allerlei

 1. Een positieve uitdaging daagt je levensdagen uit en maakt ze boeiend.
 2. Macht en bezit kan iemand hoogmoedig maken.
 3. Geld is een middel, maar geen doel.
 4. Ofwel dien jij het geld ofwel dient het geld jou.
 5. Rijkdom is niet verkeerd, maar het streven naar rijkdom kan iemand zijn hart zo
  veranderen dat er meer liefde voor geld dan voor God in zijn hart komt.
 6. Geld hebben is goed, maar geldhebzucht niet.
 7. Een duivelszak raakt nooit gevuld.
 8. Voor geld gaan de duivels dansen.
 9. Met geld koop je seks, maar geen liefde.
 10. Met geld koop je een huis, maar geen thuis.
 11. Met geld koop je een luxeleven, maar geen eeuwig leven.
 12. Met geld koop je een verzekering, maar geen eeuwige verzekering.
 13. Met geld kun je anderen tot zegen zijn.
 14. Voor geld verkopen sommigen hun lichaam.
 15. Geef de vijand nooit de vrije hand.
 16. De vijand wil vaak uw hand.
 17. Gebruik je tijd nuttig, want het aardse leven duurt maar even.
 18. De tijd gaat snel, gebruik hem wel.
 19. Het leven op aarde is een doorreis met een paspoort van God, alleen het belangrijkste ticket naar de hemel moet je nog kopen door oprecht geloof in Jezus Christus.
 20. Liefde waarschuwt mensen voor het komende onheil.
 21. Eer uw ouders, kinderen, en gebruik geen gezeur.
 22. Een slechte buur is als een dubbele muur.
 23. Met een goede familie aan je zij, word je blij.
 24. Teveel eten doet vaak de fijne smaak vergeten.
 25. Teveel eten laat vroeg of laat het aan uw hart weten.
 26. Een egoïst leeft voor zichzelf, tot in zijn kist.
 27. Klagen werkt als ontmoedigende plagen voor zichzelf en voor zijn eigen wil.
 28. Iemand die te weinig praat, is als iemand die zichzelf opblaast, zonder woorden. Vroeg of laat ontploft zijn blaas.
 29. Met wenen krijgt je blik naar de hemel (toekomst) vaak geen benen.
 30. Beter toelachen dan uitlachen.
 31. Een gelukkig hart verkwikt de smart.
 32. Teveel lijden vergeet vaak de goede tijden.
 33. Geloven is geloven in dingen die je vaak niet ziet.
 34. Luiheid en flauwheid gaan vaak samen hand in hand.
 35. Vele dromen zullen nooit uitkomen.
 36. Jaloezie is iemand het niet gunnen.
 37. Een nederig hart is gevoelig voor smart.
 38. Teveel roddel kan de vriendschap verdrijven.
 39. Geheimen moeten gesloten worden in het hart.
 40. Echte vrienden strijden voor elkaar.
 41. Wie twijfelt, bereikt zijn doel niet.
 42. Een twijfelend mens is als een jojo.
 43. Niet alle gedachten komen van onszelf.
 44. Haatvolle gedachten komen vaak van de hater (duivel).
 45. Luisteren is vaak moeilijker dan praten.
 46. Te veel praten over bepaalde dingen kun je beter laten.
 47. Bijpraten is beter dan te laten.
 48. Te veel praten is slechter voor de ziel.
 49. Geloof niet wat je denkt maar wat er is.
 50. Zeg nooit, nooit meer.
 51. Spijt is verleden tijd en vaak ook een feit.
 52. Hoop opent nieuwe deuren voor de ziel.
 53. Met je tong kan je mensen maken of kraken.
 54. Laat je tong niet sneller zijn dan je verstand.
 55. Laster is als een vervloeking van de tong.
 56. De tijd is in de eindtijd dubbel zo belangrijk.
 57. Beter eindeloze hoop dan een hopeloos einde.
 58. Beter een einde met verschrikkingen dan verschrikkingen zonder einde.
 59. Teveel werkdruk geeft je weinig tijd om ervan te genieten.
 60. Een luiaard is te lui om zijn ogen open te doen.
 61. Een luiaard ervaart elke werkaanbieding als een last.
 62. Te veel werkdruk breekt je hart stuk.
 63. Slapen is uw hart met rust laten.
 64. Onstabiele mensen zijn veranderlijk zoals het weer.
 65. Een zwakke koning is gesteld op zijn eigenbelang.
 66. Geestelijke blindheid maakt u blind voor de waarheid.
 67. Geestelijke duisternis is het masker van de leugen.
 68. Een werker maakt zijn levensonderhoud sterker.
 69. Door een tranendal zal je op hoge bergtoppen gaan.
 70. De juiste keuzes in je leven maken je succesvol.
 71. Een dappere krijger is geen zwijger.
 72. Een gebroken hart breekt de levenskracht.
 73. Een gefrustreerd hart wordt soms hard.
 74. Een kwaad hart is vaak een oorzaak van frustratie.
 75. Soms beter te vroeg dan te laat.
 76. Een hoogmoedige blijft hoogmoedig tot hij op de grond ligt.
 77. Wees gul in je liefde voor een wees.
 78. Een gierigaard is als een gier die aast op vlees voor zichzelf.
 79. Voor iedereen goed doen bestaat niet.
 80. Laat je niets wijs maken door leugens.
 81. Praters zijn er genoeg, maar daders niet.
 82. Vele stoten breken een mens, zoals bij een brug kan gebeuren.
 83. Wie zijn humeur te veel laat beïnvloeden door wind en regen kent geen gelukkige wegen.
 84. Als je met twee bent, moet je twee keer geluk hebben.
 85. Na het verval komt de val van een land.
 86. Een helende wond is gezond.
 87. In een tijd van nood verlangen sommigen naar de dood.
 88. Koninklijke gulheid is beter dan een slaafse smeking.
 89. Wanneer menselijke liefde (bijna) ontbreekt, is dierenliefde voor de mensen die God niet kennen vaak de enige troost.
 90. Men kan dingen gebruiken, maar ook misbruiken.
 91. Te veel wijn verandert uw gedrag in dat van een zwijn.
 92. Beter een ruwe bolster met een zachte pit dan een zacht omhulsel met een harde pit
 93. Zich inhouden is moeilijker dan erop los te slaan.
 94. Je kan dingen gebruiken maar ook misbruiken.
 95. Aan het uiterlijk en gedrag van een hond kent men vaak zijn baasje.
 96. Voor iedereen goed doen, dat bestaat niet.
 97. Het hart vindt kracht in de liefde.
 98. Iemand die klaagt, werkt als een ontmoedigende plaag.
 99. Geluk breekt het hart niet stuk.
 100. Een idioot is iemand die zich vaak stoot.
 101. Een gek herken je vooral aan zijn bek.
 102. Beter een arme die zijn hart kan verwarmen dan een rijke die zijn liefde doet wijken.
 103. Vrienden leer je kennen als je ze nodig hebt.
 104. Het is niet het geschenk dat telt maar het hart dat het schenkt.   
 105. Er zijn er die een baksteen in hun maag hebben, maar ook in hun hart.
 106. Wie teveel achterom kijkt in zijn leven, loopt na een tijd scheef.
 107. Een nederige wordt vaak vernederd, zodat hij niet in de hoogte gaat zweven.
 108. Een geldzuchtige berekent hoeveel hij aan u kan verdienen.
 109. Een luiaard is te traag om een nieuwe kans te grijpen.
 110. Men twijfelt minstens over twee zaken.
 111. Zeg nooit tegen een kinderloos echtpaar dat je geen kinderen wil.
 112. Met een lege maag doe je je werk na een tijd ook traag.
 113. Wie loslaat wordt zelf losgelaten.
 114. Tederheid is zoet voor de ziel.
 115. Beter een klein huis waarin veel menselijke liefde en warmte heerst, dan een groot huis waarin haat en kilte heerst.
 116. Mensen zijn belangrijker dan dieren.
 117. Met woorden kun je iemand maken maar ook kraken.
 118. Een vriendelijk mens is als een zonneschijn tussen de donkere wolken.
 119. De armoede staat voor de deur, het gezwoeg naar rijkdom was een sleur.
 120. Te weinig denken doet het verstand wenken.
 121. De evolutietheorie van Darwin heeft in de eeuwigheid evenveel betekenis als het leven van een dagvlieg.
 122. Liegen is verderfelijker dan het eten van strontvliegen.
 123. De belofte van huwelijkstrouw vergeet men tegenwoordig al te gauw.
 124. Kwaadspreken is gemakkelijker dan goedspreken.
 125. Wie de geestelijke dood overwint, wordt een kind (van God).
 126. Altijd maar toegeven is een teken van zwakte.
 127. Wie zich teveel bemoeit met dingen doet de duivel zingen.
 128. Dierenleed wordt soms meer kenbaar gemaakt dan mensenleed.
 129. Een verdorven hart wil altijd meer krijgen, een geheiligd hart wil altijd meer geven.
 130. Sommige ziektes brengen je in een grote diepte.
 131. Een jaloers mens heeft geen enkele positieve wens voor zijn naaste.
 132. Overgave is je eigenbelang helemaal opgeven.
 133. Een luiaard is te lui om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 134. Te snel rijden heeft al veel mensen doen lijden.
 135. Wie teveel naar zichzelf kijkt, ziet de nood van zijn naaste niet.
 136. Door een eigen statussymbool voelt men zich vaak een idool.
 137. Velen zijn tijdelijk rijk door zelfzucht; sommigen zijn eeuwig rijk geworden door barmhartigheid.
 138. Liefde bouwt bruggen,angst bouwt muren.
 139. Een overschillige bouwt niets en krijgt ook niets terug.
 140. Altijd maar klagen,is je partner plagen.
 141. Beter alleen en niet éénzaam,dan niet alleen en éénzaam.
 142. Wat de mensen ook over je zeggen,de tijd zal de waarheid aan het licht brengen.
 143. Te weinig eten,doet vaak de liefde vergeten.
 144. Als je bezoek ontvangt moet je iemand anders geen prioriteit geven,dit is onbeleefd.
 145. De uiterlijk schoonheid verwelkt snel als een bloem,de innerlijk schoonheid kan zich openen als een eeuwige bloem tot in de hemel.
 146. Het verstand komt met de jaren,het geheugen gaat met de jaren.
 147. Een mens wil graag met iets pronken,want dan is zijn ego volgeschonken.
 148. Beter fysiek blind,dan geestelijk blind.
 149. Iemand is breeddenkend als hij niet te lang nadenkt.
 150. Zolang er geld en voedsel aanwezig is ,houdt de maatschappij zijn woede in.
 151. Het is beter door de tegenslagen van het leven naar de hemel te gaan,dan door het schijngeluk van het leven naar de hel te gaan.
 152. De smalle weg brengt uiteindelijk eeuwige rust,de brede weg brengt eeuwige onrust.
 153. Bijna alle voedsel is lekker als men echt honger heeft.
 154. Kijken of vergelijken is niet hetzelfde.
 155. Een vergelijking met de naaste kan ons hoogmoedig maken,indien we het zogezegd beter hebben.
 156. Wanneer de naaste het zogezegd beter heeft,kunnen we ons minderwaardig en/of jaloers gaan voelen.
 157. Ieder mens is soms jaloers.
 158. Teveel aan mensen denken brengt onnodige kwellingen en fantasieën teweeg.
 159. Te weinig aan bepaalde mensen denken doet ze uit uw verstand wenken.
 160. De roem van vele beroemdheden belandt snel in het verleden.
 161. Een geldgierig mens is geen plezierig mens.
 162. Soms wordt het slachtoffer een dader en voelt de dader zich een slachtoffer.
 163. Een echte vriendschap koop je niet, maar krijg je gratis.
 164. Wie bergen verzet,zal de dalen niet zien.
 165. Je hebt positieve éénzaamheid en negatieve éénzaamheid.
 166. In de éénzaamheid kan je zelf bezinning vinden.
 167. Wie al zijn hoop stelt op mensen,heeft tijdens zijn sterven meestal maar weinig wensen.
 168. Vreemdelingen zijn welkom in een land, zolang ze maar goed scoren in een voetbalploeg.
 169. Sommige mensen kunnen op alles een antwoord geven,maar weten niet alles.
 170. Een domme vraag krijgt vaak een traag antwoord.
 171. Met een kroon van wijsheid wordt de troon bevestigd.
 172. Zoet is de liefde,zuur is de onverschilligheid en bitter is de haat.
 173. Wie weinig geeft moet ook niet veel verwachten.
 174. Wie teveel van mensen verwacht zal lang moeten wachten.
 175. Een goedkope relatie is een relatie waarin men zich op de eerste plaats probeert te ontdoen van de éénzaamheid,de liefde komt dan niet op de eerste plaats.
 176. Goedkope relaties hebben vaak dure gevolgen.
 177. Teveel alcohol brengt het hoofd op hol.
 178. Soms beter te vroeg dan te laat.
 179. Rouw is vaak een teken van trouw.
 180. Geduld wordt beproefd tijdens het lijden.
 181. Een dikke nek heeft te maken met de hartsgesteldheid, een stijve nek met de lichamelijke gesteldheid.
 182. Een ondankbaar mens telt zijn gebreken.
 183. Vluchten is meestal verliezen.
 184. Als men wordt gebruikt als een klaagmuur, reageert men meestal na een tijd ook zuur.
 185. Het lijden en strijden maakt bepaalde mensen nederig.
 186. Zelfoverschatting wordt vaak onderschat.
 187. Er komen en er gaan dingen.
 188. Een kwaliteitsleven geeft een diepgang, een kwantiteitsleven geeft een ondergang.
 189. Soms moet een mens iets meemaken om achteraf de positieve dingen van het verleden te zien.
 190. Je kan niet alles weten, maar je kan wel alles geven.
 191. Dieren zijn geen speelgoed.
 192. Sommigen spelen iets kwijt door teveel orde en niet door teveel wanorde.
 193. Beter een stijve nek, dan een 'dikke nek'.
 194. Iemand die een eigen voorraad heeft, is iemand die voor wijze raad openstaat.
 195. Met de tijd meegaan is soms met de tijd ondergaan.
 196. De tijd kan je niet kopen, je kanhem alleen goed besteden.
 197. Als een mens in een 'nederlaag' leeft,maakt hij soms een feest.
 198. Een feest maakt van sommige mensen een beest.
 199. De innerlijke pijn van het hart probeert men vaak te verdoven.
 200. Het is beter je hart te laten genezen dan je hart te verdoven.
 201. Een christelijke gemeenschap met weinig overgave, is een gemeenschap met weinig liefde en veel problemen.
 202. Door veel tegenwind kan je hoger zweven.
 203. Eén van de belangrijkste zaken die men in een vriendschap kan doen is: voor elkaar bidden.
 204. Bijna iederéén is op zoek naar bevestiging in zijn leven. Zoek al je bevestigingen niet bij een mens of iets anders.
 205. Het streven naar een goed hart is zoals het vernieuwen van ondergoed. Het moet elke dag gereinigd worden.
 206. Een hervorming komt er meestal na een misvorming.
 207. Je moet soms het ene uiterste meemaken om van het andere uiterste te genieten.
 208. Een losbol zit vol dwaasheid.
 209. Een dwaas heeft een hard hart,een wijze heeft een zacht hart.
 210. Het is niet het geschenk dat belangrijk is maar de motivatie van het hart dat het geeft.
 211. Tijdens de dagen van Noach was er een zondvloed, nu komt er een nucleaire zondvloed zonder zon.
 212. Wie zijn hart beschermt tegen alles zal ook niets ontvangen.
 213. Zoals bij een geschenk,de inhoud belangrijker is dan de presenteerbare verpakking,zo is het ook met de mens.
 214. Een spin is een dier dat zijn uiterlijk niet mee heeft.
 215. Beter kaalhoofdig,dan leeghoofdig.
 216. De wijsheid komt vaak met de grijsheid.
 217. Achter de onverschilligheid zit soms de jaloezie verborgen.
 218. De schoonheidsspecialisten zijn de schilders van de muren.
 219. Kinderen willen een stabiel gezin.
 220. Kinderen kijken vooral meer naar de kwantiteit van de tijd die de ouders voor hun vrijmaken, dan naar de kwaliteit.
 221. Een straf met een traan, zal niet zo snel vergaan.
 222. Het kost de ouders soms pijn,om hun kinderen later geen doetje te laten zijn.
 223. Een oplichter is geen licht voor de maatschappij.
 224. De stal van iemand die vroeger diefstal pleegde,was de gevangenis.
 225. Wat veel voorkomt in de maatschappij, wordt meestal na een tijd als normaal beschouwd.
 226. Je kunt de emoties verdoven, maar je kunt ze niet wegdoen.
 227. Valse hoop in wanhoop,wordt een puinhoop.
 228. Met onstabiele mensen kan je moeilijk iets ondernemen, maar je moet er soms wel mee leven.
 229. De zonneschijn geeft fysieke warmte, het 'zonnetje' in het hart geeft menselijke warmte.
 230. Hoogmoed en overmoed gaan vaak hand in hand.
 231. Wie zijn zeilen altijd aanpast aan de windrichting is een meeloper.
 232. Maandag is vaak een vermaandag.
 233. Een gebroken man heeft geen smaak in het leven en ook niet voor zijn eten.
 234. Je kunt het verleden niet terugdraaien,maar je kunt er wel uit leren.
 235. Een gangster wordt vaak als een ster aanzien die de verkeerde gang bewandelt.
 236. Wees geen SM-slaaf maar ook geen GSM-slaaf.
 237. De kans op een ramp is meestal het grootst, als bijna niemand het nog verwacht.
 238. Pornosterren zijn gevallen sterren.
 239. In de kleine dingen zit het aards geluk, in de grote dingen zit het hemels geluk.
 240. Als je geen fouten meer maakt,ben je perfect.
 241. Beter dingen zien als kleine moeilijkheden met grote mogelijkheden,dan grote moeilijkheden met kleine mogelijkheden.
 242. Men kan soms twee dingen tegelijkertijd doen maar meestal geen drie dingen.