Webdesign Proximedia

Programma's - God

 1. De hemelse bank is de beste bank en het beste beleggingsfonds.
 2. De geestelijke tank moet op tijd bijgevuld worden, anders vallen we stil.
 3. Geestelijke brandstof is de Bijbel lezen en gebed.
 4. Er is eerst geestelijke brandstof nodig om de geestelijke motor te doen draaien.
 5. Als je geestelijk ver wil vooruitkomen, moet je regelmatig bijtanken.
 6. Hoe meer je regelmatig bijtankt, hoe verder je geestelijk kunt komen.
 7. Als je veel geestelijk gas geeft en je blijft op het rechte pad, dan kan je niet uit de bocht slingeren, omdat er geen bochten zijn op het rechte pad, maar wel op de kronkelige weg van de zondaars.
 8. Goede pure geestelijke brandstof verbrandt goed, maar geestelijke brandstof die niet puur is, verbrandt niet goed, maar kan de motor doen sputteren.
 9. Veel geestelijk werk maakt je sterk.
 10. Er is maar één goede deur in je hart waar Jezus Christus mag binnenkomen, maar er zijn nog vele vensters die moeten gesloten blijven voor onreine geesten.
 11. Rijkdom is niet verkeerd, maar het streven naar rijkdom kan iemand zijn hart zo veranderen dat er meer liefde voor geld dan voor God in zijn hart komt.
 12. Richt uw blik omhoog naar Hem, anders verdrink je misschien in je eigen zorgen en omstandigheden.
 13. De kunst is verder te kijken dan je aardse omstandigheden.
 14. Zorgen zijn voor de eeuwigheid nog van kortere duur dan de dag van 's morgens.
 15. Wat een mens niet kan doen, kan God wel doen.
 16. Jezus Christus kan met ons meevoelen boven elk ander mens, omdat Hij weet wat verschrikkelijk lijden is en Hij ook God is.
 17. Jezus voelt u beter aan dan je partner.
 18. Je kan je best doen, maar Hij doet toch de grote rest.
 19. Laat je niet verblinden door zorgen om je hemelse hoge weg te nemen.
 20. Als je de tekenen van de eindtijd niet ziet dan heb je teken op je geestelijke ogen.
 21. Gebruik je tijd nuttig, want het aardse leven duurt maar even.
 22. Het leven op aarde is een doorreis met een paspoort van God, alleen het belangrijkste ticket naar de hemel moet je nog kopen door oprecht geloof in Jezus Christus.
 23. Het leven met God op aarde is als een avontuur, je komt vele dingen tegen, verzuipt niet in het moeras van de zonden, maar je loopt er boven als je je blik richt op Jezus.
 24. Volg Jezus, maar zorg dat Jezus niet jou moet volgen.
 25. Luister naar uw ouders, kinderen, zolang het geen zonde is.
 26. Lachen (in de Heer) doet het hart bloeien.
 27. Een vijand die u als christen tegenwerkt is al vervloekt omdat hij Christus niet aanvaardt en u niet zegent.
 28. Gezegend zijn zij die u zegenen, vervloekt zijn zij die u vervloeken.
 29. Geloven is geloven in dingen die je vaak niet ziet.
 30. Dromen van God brengen je nooit tot spot.
 31. Alleen God maakt je echt vrij.
 32. Leg alles van je hart enkel open aan God en je veroorzaakt geen smart.
 33. Laat je gedachten het van God verwachten.
 34. Niet alle gedachten komen van onszelf.
 35. Controleer je gedachten onder heerschappij van Jezus en je zal een gelukkiger mens worden.
 36. Vele gedachten komen van de duivel, van onszelf en/of van God.
 37. Haatvolle gedachten komen vaak van de hater (duivel).
 38. Laat je koppelen door God en niet door de duivel.
 39. Iemand die alles kan vergeven, zal gelukkig leven.
 40. In tijden van ontmoediging moet je geen negatieve beslissing nemen.
 41. Een huwelijk met Gods heerschappij is een drievoudig snoer.
 42. Met God drijft men niet de spot.
 43. Een relatie met God is de beste relatie.
 44. God liegt nooit, bedriegt nooit, kwetst nooit en zoveel meer.
 45. God kent ons beter dan mensen ons kennen.
 46. God kent ons hele hart en smart.
 47. God wordt niet beïnvloed door leugens van Satan.
 48. God is de perfecte partner.
 49. Mensen, geef God elke dag je beste wensen.
 50. Dank Hem elke dag, ook al zijn je gevoelens soms negatief.
 51. Beter de wacht door de almacht van God dan de beperkte wacht van mensen.
 52. Het is beter alleen God te kennen dan alleen mensen.
 53. Betrek de sterke hand van God tegen je vijand.
 54. Als je veel voor God doet, zul je veel tegenstand ervaren.
 55. Roddel is het onkruid van de duivel.
 56. Men vertrouwt vaak meer op een verkeerslicht dan op Jezus' licht.
 57. Laat je wijsmaken door God.
 58. Hou u kalm, Ik hou Me bezig met de toorn.
 59. Wie wegvlucht van Gods plan zal de strijd verliezen.
 60. Gods tijd is niet altijd onze tijd.
 61. God heeft geen beperkingen zoals ons verstand.
 62. Geloof zonder daden is dood en is als wandelen met schoenen vol lood.
 63. Bepaalde geestelijke blinden willen zich materieel verdoven.
 64. Een grondwet zonder God gaat ook ten gronde zonder God.
 65. Niet iedereen die Gods naam gebruikt, dient Hem daadwerkelijk.
 66. Ieder mens heeft recht op een leven, ook al duurt het maar even.
 67. Wie te weinig op God vertrouwt, vernedert Hem.
 68. Het streven naar een goed hart is zoals het vernieuwen van ondergoed.Het moet elke dag gereinigd worden.
 69. Met als uitvlucht 'vertrouwen in God',wordt soms de luiheid verborgen.
 70. De grootste pest-epidemie is de zonde-epidemie.
 71. Een geestelijk blinde ziet geen geestelijke valstrikken van Satan.
 72. Zoals een arend zweeft op de wind ,zo draagt God iedere dag Zijn kind.
 73. De leerstelling van de evolutie,is een revolutie tegen God.
 74. Je kan het geestelijk licht(Jezus Christus) pas echt zien ,als je in de duisternis zit.
 75. Geloofsverkondiging wordt vaak als een bedreiging gezien omdat het een geestelijke strijd is tussen twee rijken, namelijk het rijk van God en, het rijk van Satan.
 76. Sterk is iemand die niet afhankelijk is van mensen,maar van God.
 77. God wil dat we kijken naar de nood van de naaste,maar ons niet vergelijken met de naaste.
 78. Kennis komt van buitenaf, geestelijk groeien doe je van binnenuit.
 79. Wie God veel dankt,geeft de duivel veel stank.
 80. De hemelse schat wordt vaak onderschat.
 81. Wie niet alleen kan zijn zal nooit echt geestelijk groeien.
 82. Wie niet éénzaam kan zijn,kan geen echte diepe relatie met God hebben.
 83. De afgoden zijn laffe goden want ze brengen geen eeuwige redding en zijn dus beperkt tot de dood.
 84. Wie de kant van Satan kiest, kiest de kant van de verliezer.
 85. Wie de kant van God kiest, kiest de kant van de overwinnaar.
 86. Als God mij niet de kracht geeft was ik allang versmacht.
 87. Als je denkt aan het lijden van Jezus Christus, wordt je eigen lijden draaglijker.
 88. Geloof zit niet aan de buitenkant,maar aan de binnenkant.
 89. Wie zijn vreugde vindt bij God,zal hoopvoller leven.
 90. Gods oordelen dienen er o.a. om de afgoden te breken.
 91. De materiele magere jaren kunnen geestelijk vette jaren worden.
 92. De strijd en het lijden vergt zijn tol,maar door Gods Geest wordt je liefde en kracht méér als vol.
 93. Er zijn veel hartspecialisten voor het uitwendige hart,maar is maar één grote inwendige hartspecialist, namelijk:God.
 94. God weet alles van je hart en geeft het desnoods een nieuwe start.
 95. Een goddeloze maatschappij is een harteloze maatschappij.
 96. God heeft geen beperkingen,maar ons verstand wel.
 97. Wie zich laat vormen door God wordt een mooi beeld,sterk gelijkend op Zijn Zoon.
 98. Wie zich laat misvormen door Satan wordt een vloekbeeld van Satan.
 99. Een ruwe diamant moet bijgeslepen worden zodat de scherpe kanten weggaan, zo is het ook met ons hart.
 100. Niemand kan 100% met je meevoelen; alleen God.
 101. Als Satan u aanklaagt over uw verleden, wijs hem dan op zijn eeuwige toekomst in het verderf.
 102. Satan heeft nog maar een korte periode in de eindtijd, daarom is er ook zoveel strijd.
 103. De echte gerustheid zit in God, de valse gerustheid drijft velen vroeg of laat tot spot.
 104. Eén van de belangrijkste zaken die men in een vriendschap kan doen is :voor elkaar bidden.
 105. Ga in het gebed voor de kinderen,maar ga niet in bed met kinderen (seksueel misbruik bedoeld).
 106. Wie te weinig op God vertrouwt, vernedert Hem.
 107. Zoek al je bevestigingen niet bij een mens of iets anders.
 108. Bijna iederéén is op zoek naar bevestiging in zijn leven.
 109. Het streven naar een goed hart is zoals het vernieuwen van ondergoed.
 110. Het moet elke dag gereinigd worden.
 111. Met als uitvlucht 'vertrouwen in God',wordt soms de luiheid verborgen.
 112. De grootste pest-epidemie is de zonde-epidemie.
 113. Een geestelijk blinde ziet geen geestelijke valstrikken van Satan.
 114. Zoals een arend zweeft op de wind ,zo draagt God iedere dag Zijn kind.
 115. De leerstelling van de evolutie,is een revolutie tegen God.
 116. Je kan het geestelijk licht(Jezus Christus) pas echt zien ,als je in de duisternis zit.
 117. Geloofsverkondiging wordt vaak als een bedreiging gezien omdat het een geestelijke strijd is tussen twee rijken, namelijk het rijk van God en, het rijk van Satan.
 118. Sterk is iemand die niet afhankelijk is van mensen,maar van God.
 119. God wil dat we kijken naar de nood van de naaste,maar ons niet vergelijken met de naaste.
 120. Sommige valse profeten,profeteren niet echt over de mensen,maar profiteren van mensen.
 121. Als je bevrijd wordt van geestelijke 'boeien' (zonden), ga je ook meer geestelijk groeien.
 122. De tijden zijn veranderd maar God verandert nooit.
 123. Je kunt de zondelast niet financieel vergoeden omdat Jezus het al heeft vergoed met Zijn kostbaar bloed.
 124. Als je God beter wilt leren kennen en dichter bij Hem wil komen,moet je eigen hart veranderd worden.
 125. Tijdens de dagen van Noach was er een zondvloed, nu komt er een nucleaire zondvloed zonder zon.
 126. Een krant heeft meestal een vergankelijke waarde,de Bijbel heeft een eeuwigheidswaarde.
 127. Een goede geestelijke leider is ook een geestelijke strijder.
 128. Een goede geestelijke leider, is ook een lijder.
 129. Er is een verschil tussen een gezonde mens en een zondige mens.
 130. Een helderziende is vaak geestelijk blind.
 131. Als een leven van een christen alléén maar bestaat uit schietgebedjes, dan zal de duivel u vroeg of laat afschieten.
 132. Wie een terechte vermaning geeft is als een volle maan in de duisternis, ze geeft geestelijk licht.
 133. De echte rust is de rust en vrede van God in het hart.
 134. Voor een christen is zijn begrafenis het lanceerplatform naar de hemel.
 135. Voorkom een echtscheiding en laat de duivel niet de scheidsrechter zijn.
 136. Wat wil je, voor eeuwig rijk zijn of voor tientallen jaren?
 137. Geloven in God, is ook God loven in moeilijke omstandigheden.
 138. Jezus Christus komt binnenkort spoedig,de duivel gaat binnenkort spoedig.
 139. Een hart vol ontspanning naar God toe ,is een hart van vertrouwen.
 140. Voor een oprecht christen heeft God alles in de hand,Hij beschermt zelfs uw land.
 141. God brengt mensen samen die bij elkaar passen, satan brengt mensen samen die tegen elkaar plassen.
 142. Jezus maakt ons vrij van de eeuwige gevolgen van de zonden, de wetenschap probeert ons vrij maken van de lichamelijke gevolgen van de zonden.
 143. De wereld zonder God draait zot.